Status prawny

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem KRS 0000042676 prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Oznaczenie formy prawnej: spółka akcyjna

STATUT AIG-wg.stanu na 12.2020