Organy spółki

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2. Rada Nadzorcza w składzie:

– Grzegorz Czudaj – Przewodniczący
– Piotr Skrabaczewski – Członek
– Mariusz Konopka – Członek

3. Zarząd  w składzie:

Michał Fajer – Prezes Zarządu

Prokurenci:

– Hanna Telenga

– Sylwia Kusz-Byszewska

– Kamila Paś