Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Spółki jest:

 1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
 2. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
 3. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
 4. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
 5. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
 6. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z),
 7. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z),
 8. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z),
 9. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),
 10. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
 11. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
 12. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),
 13. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 14. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
 15. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
 16. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
 17. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 18. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
 19. Działalność pośredników turystyki (PKD 79.11.B),
 20. Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A),
 21. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),
 22. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
 23. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 24. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
 25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 26. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
 27. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
 28. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
 29. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
 30. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
 31. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
 32. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 33. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
 34. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z),
 35. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
 36. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
 37. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
 38. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), 
 39. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 40. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), 
 41. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z).