Strona główna

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.

adres: ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry
telefon: 32/393 39 00
fax: 32/285 80 30
e-mail: sekretariat@parkwodny.com.pl
www.parkwodny.com.pl

NIP: 645-020-39-47
Regon: 003503983
KRS 0000042676
Kapitał Zakładowy 51 738 250,00  zł